Trädgårdsdesign

För dig som önskar hjälp med idéer och fantasier eller kanske ett praktiskt förverkligande av din trädgård.

Hembesök
Tillsammans med dig ser vi över dina funderingar runt din trädgård. Detta kan gälla, planteringsförslag, trädgårdsdesign, växtvård som beskärning av buskar och träd.
eller något annat som du funderar över.

Pris: 749:- per timme Exkl. resa

Trädgårdsplanering 
Vår trädgårdsplaneringshjälp kan du använda på flera olika sätt, här kommer några olika alternativ.

Alt.1
Vi hjälper dig med skiss över din trädgård. Du lämnar översiktsskiss till oss i skala 1:100 (1 cm =1 m)
Efter genomgång av dina idéer ritar vi ett växtförslag anpassat till din trädgård.

Pris: 5995:-

Alt.2 
Som i alternativ 1. Men med besök hos dig på plats i din trädgård.

Pris: 5995:- + 749:- per besökstimme Exkl. resa.

Alt.3
För dig som önskar hjälp med en del av din trädgård, som plantering runt uteplats, insynsskydd mot granne, en inbjudande entréplantering eller någon annan detalj. Denna planteringsförslagshjälp är kostnadsfri när du samtidigt köper växter i vår växtgård.

Trädgårdsanläggning 
För dig som önskar praktisk hjälp i din trädgård kontakta oss för fortsatt diskussion